Liszt: Piano concerto nº 2 - Nikolai Demidenko - Otto Tausk - Sinfónica ...